Ekopartner

Zagrożenia zdrowia pracowników oczyszczalni ścieków

  A A A

Obecność endotoksyn w powietrzu została rozpoznana na różnych stanowiskach pracy: w rolnictwie (uprawa zbóż, hodowla zwierząt), przemyśle farmaceutycznym, drzewnym, papierniczym, włókienniczym, przy zagospodarowywaniu odpadów oraz oczyszczaniu ścieków. Do najważniejszych skutków narażenia na endotoksyny zaliczają się: toksyczne zapalenie płuc (gorączka wziewna, syndrom toksyczny pyłu organicznego – ODTS), zapalenie dróg oddechowych, chroniczne zapalenie oskrzeli oraz alergiczne zapalenie płuc (astma alergiczna). Wykonano oznaczenia, instalując pracownikom pompki do poboru próby w strefie oddychania (próby indywidualne). Pomiary indywidualne wskazały, że najwyższe stężenia endotoksyn wystąpiły u pracowników ekip remontowych pracujących przy komorach sedymentacyjnych (27,2 ng/m3) oraz w stacji pomp ścieków surowych (11,3 ng/m3). Szczególne zagrożenie stwarzają wirusy zapalenia wątroby typu A (HAV) i B (HBV). Odznaczają się one wysoką odpornością na czynniki fizyczne i chemiczne, a zakażenie następuje najczęściej przez skórę (rany, pęcherze). U osób pracujących przy ściekach rozpoznano również wirus zapalenia wątroby typu C (HCV). Jest to ważne doniesienie, gdyż wirus ten może wywoływać raka wątroby.

Cztery grupy ryzyka

Wyróżniono cztery grupy ryzyka zależnie od zdolności do wywołania choroby u pracowników zatrudnionych w oczyszczalniach ścieków. Większość czynników biologicznych spotykanych na tych stanowiskach zaliczono do drugiej grupy ryzyka (są to czynniki biologiczne, które mogą wywołać chorobę i mogą być szkodliwe dla pracowników). W nielicznych przypadkach występujący czynnik sklasyfikowano w trzeciej grupie ryzyka (czynniki biologiczne, które mogą wywołać u ludzi choroby o ciężkim przebiegu i stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników).

Konieczne stało się więc wydanie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalni ścieków. Zawiera ono przepisy określające wymagania niezbędne do zapewnienia bezpiecznej pracy osobom zatrudnionym w konkretnych punktach oczyszczalni, takich jak: kraty, komory fermentacyjne czy zbiorniki zamknięte. Zwraca się uwagę m.in. na konieczność wentylacji miejsc pracy, wyposażenie pracowników w sprzęt do wykrywania gazów niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia, a także na wymóg asekuracji przez osoby wyposażone w aparaty tlenowe.

opr. na podstawie artykułu
Marcina Cyprowskiego
i Jana Krajewskiego Czynniki
szkodliwe dla zdrowia występujące
w oczyszczalniach ścieków
z Instytutu Medycyny Pracy
Aneta Juchimiuk
Fot. red.

Oficjalne wydanie internetowe www.ekopartner.com.pl


poprzedniapoprzednia 1 2 z 2
oceń
1
0
Podziel się
 

Opinie

Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!

Najnowsze

magazyny

dzienniki

Internet

Internet

Internet

Usługi

Wyszukiwanie wiadomości z konkretnego dnia

Poprzedni miesiąc Następny miesiąc Listopad 2014
pn wt śr cz pt sb nd
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30